Biuro rachunkowe – jaki jest jego zakres odpowiedzialności?

Biuro rachunkowe może być odpowiedzialne za tworzenie sprawozdań finansowych dla spółki (oraz dla ich akcjonariuszy), w tym za przygotowanie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian oraz zestawienia całkowitych dochodów. Jaki jest zakres odpowiedzialności takiego podmiotu?

Dokumentacja patentowa – co powinna zawierać?

Choć wydawać by się mogło, że już wszystko zostało wynalezione, wraz z rozwojem technologii, wynajdywane są kolejne rozwiązania, które mają ułatwić życie ludziom. W celu ochrony swoich praw do kolejnych wynalazków, pojawia się potrzeba zgłoszenia wniosku do Urzędu Patentowego. Jakie dokumenty powinien zawierać wniosek? Bez jakich elementów nie może on być zarejestrowany?

Biuro księgowe – na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy?

Zdecydowana większość przedsiębiorstw decyduje się na nawiązanie umowy z biurem księgowym. Wynika to oczywiście z zalet takiego rozwiązania. Nie oznacza to jednak, że można pochopnie podpisywać umowę z biurem księgowym. Na co trzeba zwrócić swoją uwage przed zrobieniem tego i po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym biurem księgowym”

Na czym polega pomoc w rejestracji działalności gospodarczej?

Moment założenia działalności gospodarczej to często pierwszy krok do niezależności finansowej. By firma przynosiła oczekiwane dochody, ważny jest pomysł . Przedsiębiorca powinien też odpowiednio przygotować się do prowadzenia firmy. Sporządzenie biznes planu, założeń wydatków to jeden z pierwszych czynności, które należy wykonać. Równie ważne jest złożenie odpowiednich dokumentów, które pozwolą rozpocząć działalność gospodarczą. Czy warto w takim wypadku skorzystać z pomocy?

Wczasy pod gruszą

Wczasy pod gruszą są niezwykle popularnym świadczeniem, które wypłacane zostaje w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Jednak nie występuje ono obligatoryjnie w każdym przedsiębiorstwie. Co warto o nim wiedzieć? Komu przysługuje? Czy każda pracodawca ma obowiązek wypłacić swoim pracownikom słynne wczasy pod gruszą? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska.

Biuro rachunkowe – dlaczego warto skorzystać z jego usług?

Korzystanie z usług księgowych to dziś konieczność. Ciągłe zmiany w podatkach są koszmarem przedsiębiorców. Jeden z ostatnich rankingów, z 2020 roku, uznał polski system podatkowy jako jeden z najgorszych wśród krajów OECD. Tu należy przypomnieć, że do tej organizacji należy 36. państw. Większość typowo wolnych gospodarek kapitalistycznych należy do tej organizacji. Prawie cała Unia Europejska, USA, Japonia, Kanada, czy Australia. Polska była na 34. miejscu, jedynie przed Chile i Włochami. Skala tego problemu, pokazuje jak ważnymi są dla firm usługi rachunkowe.