Na czym polega produkcja na zlecenie? – kontraktowa produkcja suplementów diety

Produkcja suplementów diety na zlecenie to niezwykle elastyczna i kompleksowa usługa. Opiera się tak na recepturach przedstawionych przez klientów (receptury powierzone), jak i opracowanych przez producenta. Nie ogranicza się do samego wytwarzania suplementów: produkcja na zlecenie to również projektowanie opakowań, dostarczanie surowców, budowanie sieci kontaktów z dostawcami oraz logistyka i magazynowanie produktów. Obok właściwych suplementów diety, obejmuje również preparaty kosmetyczne; w tym samym systemie produkuje się również leki i wyroby medyczne.

Produkcja na zlecenie – od pomysłu do wdrożenia

Produkcja suplementów diety to forma outsourcingu, a więc formy zarządzania przedsiębiorstwem, w której część jego zadań powierza się firmom zewnętrznym. Wkład klienta w produkowany suplement diety może być minimalny – często jest to tzw. produkcja pod marką własną, w której marka i jej marketing to jedyny wkład klientów w finalny produkt.

W przypadku suplementów diety outsourcing pozwala na wdrożenie tak prostych i popularnych, jak i bardziej złożonych rozwiązań. Najczęściej suplementy diety wytwarzane na zlecenie to kapsułki miękkie z najpopularniejszymi surowcami w postaci sypkiej. Producent suplementów diety oferuje jednak bardzo wiele możliwych typów i rozmiarów kapsułek, a także wytwarzanie suplementów diety w postaci płynnej (syropy, emulsje, zawiesiny) lub nawet półstałej (np. kremy, pasty, żele). Zaplecze technologiczne i zespół doświadczonych specjalistów pozwalają na wdrożenie nie tylko typowych rozwiązań, ale też oryginalnych pomysłów klientów.

Produkcja kontraktowa to atrakcyjna forma funkcjonowania przedsiębiorstwa

Zaletą produkcji kontraktowej suplementów diety jest jej elastyczność. Duży producent, dysponujący zespołem ekspertów, rozległym parkiem maszynowym, laboratoriami badawczymi i doświadczeniem zapewnia możliwość realizacji wielu rozwiązań oraz wprowadzania zmian i usprawnień na poszczególnych etapach procesu produkcji. Elastyczność produkcji na zlecenie dotyczy więc przygotowania receptury, projektowania opakowań, kontroli jakości oraz konfekcjonowania suplementów diety. Producent prowadzi badania stabilności suplementów i dostarcza niezbędnej dokumentacji, może zajmować się również dostarczaniem produktu do miejsc sprzedaży oraz działaniami marketingowymi. Relacja między producentem suplementu a zlecającym jego wytwarzanie klientem ma więc charakter partnerski i umożliwia zrealizowanie indywidualnych potrzeb klienta.

Produkcja na zlecenie to wysoka jakość suplementów

W związku z rosnącą świadomością konsumentów, coraz większe znaczenie w produkcji suplementów diety ma ich jakość. Niewielkie przedsiębiorstwo produkcyjne nie jest w stanie sprostać potrzebie badania jakości surowców i finalnego produktu – niezbędna staje się więc konsolidacja przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, którą umożliwia właśnie produkcja na zlecenie. Dzięki produkcji kontraktowej suplementy diety powstają z surowców najwyższej jakości, pod stałą kontrolą doświadczonych specjalistów. Umożliwia to uzyskiwanie krajowych i międzynarodowych certyfikatów, a także gromadzenie dokumentacji, której wymaga Główna Inspekcja Sanitarna.

Atrakcyjność suplementów diety dla konsumenta to także ich różnorodność. Produkcja kontraktowa umożliwia np. wytwarzanie różnych rodzajów kapsułek – są to tak kapsułki twarde, jak i miękkie; tak transparentne, jak i barwne. Operowanie kolorem, wielkością kapsułek i ich formą to w przypadku suplementów diety podstawowa technika marketingowa, ważniejsza, niż atrakcyjne opakowanie produktu.

Dodaj komentarz