Od czego zależy wysokość taksy notarialnej?

Różne czynniki wpływają na ostateczną kwotę, jaką musimy uiścić notariuszowi za jego usługi. Warto poznać zasady regulujące te opłaty, aby uniknąć niespodzianek finansowych. Poniżej dowiesz się, od czego zależą tzw. taksy notarialne, a także poznasz garść praktycznych informacji na ten temat.

Czynniki wpływające na wysokość taksy notarialnej

Każda czynność notarialna wiąże się z konkretnymi kosztami, które są zróżnicowane w zależności od rodzaju usługi świadczonej przez notariusza Kraków Kielecka. Warto wiedzieć, że wysokość taksy notarialnej jest ściśle uregulowana prawnie i obowiązuje taryfa zawarta w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r.

W przypadku niektórych czynności, jak np. sporządzenie aktu notarialnego, cena związana jest z wartością przedmiotu umowy – im większa wartość, tym wyższa opłata. Innymi ważnymi czynnikami wpływającymi na koszty są ilość stron dokumentu, liczba załączników czy potrzeba tłumaczenia przysięgłego.

Taksa za poszczególne czynności notarialne

Do najpopularniejszych czynności notarialnych należy sporządzanie aktów notarialnych, np. umów sprzedaży nieruchomości czy testamentów. Wysokość taksy związanej z tym rodzajem usług wynosi od 0,5% do 2% wartości przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 10 000 zł. Inne czynności, jak poświadczenie podpisu, wynoszą stałą kwotę, niezależnie od wartości dokumentu – obecnie opłata wynosi 20 zł za każde poświadczenie. W przypadku tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego, koszt związany jest z liczbą stron przekładu oraz zawiłością tekstu.

Jak uniknąć nadmiernych opłat notarialnych?

Aby zmniejszyć koszty związane z usługami notarialnymi, warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Po pierwsze, warto wybrać notariusza Kraków Śródmieście, który nie dolicza dodatkowych opłat za przeniesienie aktów (np. za każdą stronę) – warto o to zapytać przed podjęciem współpracy. Po drugie, jeśli planowane są liczne czynności notarialne rozłożone w czasie, warto skonsolidować je w jednym akcie – dzięki temu obniżymy koszty związane z taksami. Wreszcie, warto poznać przepisy prawne, aby wiedzieć, kiedy przysługują nam ulgi i zwolnienia oraz jak je uzyskać.

Dodaj komentarz