Wczasy pod gruszą

Wczasy pod gruszą są niezwykle popularnym świadczeniem, które wypłacane zostaje w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Jednak nie występuje ono obligatoryjnie w każdym przedsiębiorstwie. Co warto o nim wiedzieć? Komu przysługuje? Czy każda pracodawca ma obowiązek wypłacić swoim pracownikom słynne wczasy pod gruszą? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska.

Wczasy pod gruszą i ich charakterystyka

Wczasy pod gruszą, wedle obecnie obowiązujących przepisów prawa pracy, obligatoryjne są dla przedsiębiorców, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej pięćdziesięciu pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jeśli pracodawca zatrudnia mniejszą ilość osób, wówczas Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w ramach których wypłacane zostaje świadczenie na wczasy pod gruszą, tworzony jest w danej organizacji na wniosek organizacji związkowej.

By można było przyznać wczasy pod gruszą, co do zasady pracownik musi wykorzystać 10 dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, jak również złożyć właściwy wniosek o przyznanie tego typu świadczenia.

Wczasy pod gruszą są świadczeniem, które nie ma odgórnie ustalonej wysokości. Kwota, którą można uzyskać, uzależniona jest przede wszystkim od kryterium dochodowego pracownika oraz członków jego rodziny. Zaznaczyć należy, że na wysokość świadczenia nie ma wpływu m.in.: staż pracy czy kwalifikacje. Przepisy prawa określają jedynie maksymalną kwotę świadczenia, które może przyznać pracodawca.

Gdzie odnaleźć można szczegółowe regulacje dotyczące wczasów pod gruszą?

Szczegółowe informacje dotyczące wczasów pod gruszą odnaleźć można w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jak również w regulamin ZFŚS danego przedsiębiorstwa. To właśnie z tych uregulowań jasno wynika:

  • kto może skorzystać ze świadczenia,
  • wysokość oraz częstotliwość wypłat,
  • ile powinien wynosić okres wypoczynku, by możliwym było uzyskanie dla niego dofinansowania

oraz wiele innych przydatnych informacji.

Kto może skorzystać z wczasów pod gruszą?

Ustawodawca jasno określa grupę osób, które uprawnione są do skorzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w związku z tym również z wczasów pod gruszą. Należą do nich:

  • Pracownicy,
  • Członkowie ich rodzin
  • Byli pracownicy, tj. emeryci, renciści oraz ich rodziny,
  • Inne osoby, którym pracodawca umożliwił korzystanie z ZFŚS.

 Oprócz tego, podczas przyznawania wczasów pod gruszą, bierze się pod uwagę także kryterium dochodowe. Co więcej, pokreślić należy, że wczasy pod gruszą nie są tym samym co świadczenie urlopowe. O kryterium dochodowym traktuje art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Z jednoznacznej interpretacja wynika, że przyznanie wielu świadczeń, w tym wczasów pod gruszą, uzależnienione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z nich.

Wyjątkowa sytuacja z wypłatą wczasów pod gruszą, związana jest z epidemią Covid-19. W wyniku spadku obrotów gospodarczych czy też istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń pracodawca może zawiesić obowiązek wypłaty świadczenia.

Artykuł został opracowany na podstawie strony internetowej poradnikprzedsiebiorcy.pl.

Dodaj komentarz